Myrorna avbryter tillfälligt insamling av textilier

2 april, 2020

Myrorna avbryter tillfälligt insamlingen av textilier på grund av påverkan av coronaviruset.

Myrorna meddelar att de behöver göra ett tillfälligt stopp i insamlingen av textilier. Stoppet omfattar alla kommuner i Skåne och gäller alla insamlingsboxar som t.ex. vid återvinningsstationer eller affärer. 

Vänligen titta på de textilinsamlingsboxar som ni tänker lägga i. Insamlaren kan ha satt upp meddelande om att de tillfälligt stoppat insamlingen.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001