Lämna in överbliven fallfrukt in på Sysavs återvinningscentraler

11 augusti, 2020

Lämna fallfrukten i specialkärlen på återvinningscentralen, så blir den biogas och biogödsel. Insamlingen pågår till och med 4 oktober på samtliga av Sysavs återvinningscentraler.

Biogas är ett fossilfritt alternativ till bensin och diesel och biogödsel är betydligt klimatsmartare än handelsgödsel. Fallfruktsinsamlingen pågår till och med den 4 oktober. Under övrig tid, när inte specialkärlen är på plats, kan du alltid lämna fallfrukten som trädgårdsavfall, då blir den grönkompost istället.

Biogödsel från matavfall har högt näringsvärde och en bra sammansättning av de ämnen grödorna behöver. Biogödseln innehåller dessutom humus och nyttiga mikroorganismer. Genom att gödsla med biogödsel kan man återföra näring och humus som annars hade gått till spillo till kretsloppet. Behovet av handelsgödsel kan minska, vilket är bra bland annat för att fosfor, som ingår i handelsgödsel, är en ändlig resurs.