Information om återvinningscentralerna kopplat till coronaviruset

17 april, 2020

Sysav har märkt ett ökat antal besökare på återvinningscentralerna och har därför beslutat att införa tillfälliga begränsningar i antalet besökare som samtidigt vistas på återvinningscentralen. Detta för att minska risken för spridning av coronaviruset.
Detta kan medföra ökade köer, något vi hoppas på förståelse för.
Vi ber dig att följa Folkhälsomyndighetens råd att hålla fysiskt avstånd och ej besöka återvinningscentralen om du är sjuk.

Inlämning av återbruk

På grund av förändrade förutsättningar till följd av Coronaviruset gör en del återbruksaktörer uppehåll i sin insamling på återvinningscentralerna. Det innebär att när det gäller återbruk kan en del återvinningscentraler bara kan ta emot textil, en del både textil och prylar/möbler och på några återvinningscentraler kan du inte längre lämna något till återbruk. 

För Gunnesbo gäller att det tas emot textil.
För Gastelyckan gäller att det tas emot prylar/möbler och textil

Kan du inte lämna till återbruk just nu, spara gärna sakerna och lämna senare.