Grönt kort utbildning våren 2020

15 januari, 2020

Utbildning för Grönt Kort på återvinningscentralen i Genarp fortsätter under våren.

Utbildningarna kommer att tills vidare fram till sommaren 2020 ske på nedan dagar.

Onsdagar kl. 17.00 eller
Lördagar kl.08.00.

Kallelse skickas via SMS efter anmälan är gjord.

Vi håller utbildningen om minst 5 st. deltagare per gång som anmält sig.

Grönt kort är ett projekt för att ge tillgång till återvinningscentralen utanför ordinarie öppettider. Detta sker genom att använda körkort eller en smartmobil som nyckel till grinden på återvinningscentralen. Grönt kort kan användas varje dag mellan kl. 11.00 - 19.00 då återvinningscentralen är obemannad.

Anmäl dig till utbildning via länken nedan!

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001