Bytescontainern i Veberöd stänger

4 februari, 2020

Projektet med byte av saker på återvinningscentralen läggs ner.

Vi avslutar nu vårt projekt med bytescontainern på återvinningscentralen i Veberöd. För byte och second hand hänvisar vi vidare till facebookgrupper och second hand affärer.

Containern stängs den 12 februari.
Fler saker kan inte lämnas i containern. Saker kan hämtas från containern fram till 12 februari.

Därefter kommer containern att flyttas härifrån.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001