Asbesthaltigt avfall måste plastas in och förpackas väl

21 december, 2020

Från den 1 januari 2021 ska asbest som lämnas på återvinningscentralen vara inplastad. Förpackningarna ska vara noga förslutna.

Det är endast en mindre mängd asbest som kan lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralerna. Avfallet får ha ett tvärsnitt på max 40x20 cm för att kunna läggas i containern. Avfallet lämnas i en tät, specialbyggd container och måste från 1 januari vara inplastat så att det inte dammar. Anledningen till detta är att göra arbetsmiljön säkrare för medarbetarna.

Om du missar att plasta in asbesten/eterniten

Då kommer du bli ombedd att ta med asbesten/eterniten hem igen och komma tillbaka när den är väl förpackad. Det är både för din egen skull och för personalens skull.

Exempel på mindre asbesthaltigt avfall är:

En fönsterbräda, en balkonglåda eller en enstaka skiva (standardmått är 40x20 cm)

Vad gäller för företag?

Företag kan inte lämna asbest/eternit på återvinningscentralerna utan hänvisas istället till Spillepeng och Hedeskoga avfallsanläggningar.

Återvinningscentraler Veberöd och Genarp

Dessa återvinningscentraler tar inte emot asbest och hänvisar till Sysav.

 

Läs mer på Sysavs hemsida:

Asbest - större mängder

Asbest - företag