7 oktober, 2019

Passersystem för bättre arbetsmiljö

Alla som vistas på Sysavs återvinningscentraler ska känna sig trygga, även personalen. Därför införs ett passersystem i december 2019.

Personalen upplever ibland stölder och hotfulla situationer. För att bland annat enklare kunna följa upp dessa händelser införs ett passersystem vid infarten till återvinningscentralerna. Detta hoppas vi skapar ett tryggare och trevligare besök även för dig. Är du företagare? Då blir det dessutom enklare att betala.


När införs passersystemet?

Det införs på alla Sysavs återvinningscentraler i december 2019.


Hur kommer det att fungera?

När du kör fram till bommen för du in ditt kort i en automat.

• Privatpersoner använder körkort.

• Företag använder kundkort.

Kundkort kommer att kunna beställas i förväg. Gäller även privatpersoner som saknar svenskt körkort. Hantering av personuppgifter sker enligt GDPR.

Läs mer på Sysavs sida nedan!

Passersystem vid återvinningscentral

 

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001