22 augusti, 2019

Nu drar snart hösten igång igen. Det betyder nya och spännande workshops på Fixa Till!

Fixa Till har under hela hösten workshops både på Norra Fäladen och Stenkrossen. Nytt för hösten är att vi är tillbaks på Linero i den tidigare lokalen. Detta gör vi i samarbete med Fontänhuset som även kommer hålla reparationslokalerna öppna.

Välkomna!
Läs vårt program via länken nedan!

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001