Nya budskap på våra fordon

11 november, 2019

Funderar du på våra budskap på fordonen? Läs här mer om dem.

- Fejka slitet för dyra pengar? Nä, köper second hand. 
Trender med att kläder redan vid köpet ska se slitna ut är ett mode som kostar både anställda och miljön extra. Fler kemikalier används ända till sandblästring av kläderna. Detta är en helt onödig belastning då ”slitet” kan köpas i second hand affärer.

-Uppstår 86 kg avfall för att tillverka?! - mobiltelefon
Detta är mängden av avfall som uppstår från gruvdrift till färdig mobiltelefon. Energibehovet för hela produktionskedjan ligger på 110 kg i koldioxidavtryck. Hur många år använder du mobiltelefonen?

-Hittar nya kläder varje dag - längst in i garderoben
Vi köper fler kläder än vad vi behöver och en stor del av dessa förblir oanvända. Enligt undersökningar köper en tredjedel av svenskarna (36%) varje halvår eller oftare kläder och skor som de inte behöver. Den höga konsumtionen av kläder och skor kan vara en anledning till att många plagg i garderoben förblir oanvända. Nära var fjärde svensk (24 %) använder sällan eller aldrig hälften av sin garderob. 

-Uppstår 1200 kg avfall för att tillverka?! – bärbar dator
Detta är mängden av avfall som uppstår från gruvdrift till färdig mobiltelefon. Energibehovet för hela produktionskedjan ligger på 210 kg i koldioxidavtryck. Hur många år använder du datorn?

-Köper saker som håller. Får mer tid till annat.
Vi behöver förlänga livet på det våra prylar och kläder. Ett sätt är att laga dem eller köpa och sälja second hand. En god start är att köpa saker som håller länge. Som bonus kommer att tid sparas när man slipper gå i affärer så ofta.

-Hur länge har du dina prylar? 
Vi behöver alla reflektera över hur länge vi har kvar saker och om det är en rimlig tidsperiod och om saken verkligen har tjänat ut helt och hållet. Om vi ger sakerna en lång livslängd så minskar vi trycket på råvaror och energi. 

Kollektiv verktygsbod, skulle vi gjort tidigare 
Ett sätt att minska både utgifter och trycket på råvaror att äga kollektivt, hyra eller låna. Det kan t.ex. gälla de saker som vi inte behöver så ofta.  

-VAD gör brödet i restavfallet?
Att sortera rätt är grunden för att vi ska kunna återvinna materialet. Fortfarande är två tredjedelar av det som hamnar i restavfallet återvinningsbart. Det gäller matavfall som förpackningar. Hamnar det i restavfallet så går det till förbränning och försvinner för gott.

 

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001