20 maj, 2019

Kommunstyrelsen har beslutat att Lunds Renhållningsverk skall ingå i kommunens grafiska profil med stadsvapnet.

Kommunstyrelsen har beslutat att Lunds Renhållningsverk skall ingå i kommunens grafiska profil med stadsvapnet. Förändringen ska ske successivt till minsta möjliga kostnad. Lunds Renhållningsverk kommer därför att genomföra detta gradvis och det kommer finnas en tidsperiod där bägge grafiska profilerna syns jämsides.
Att byta grafisk profil kommer att ta tid med tanke på den mängd kärl, containrar och fordon som finns i verksamheten.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001