6 mars, 2019

Vi har på grund av vägarbeten framkomlighetsproblem vid Vomb.

Det pågår vägarbete i Vomb som påverkar framkomligheten för oss när vi ska tömma.
Vägarbetet beräknas pågå en tid och vi vet inte i förväg vilka kunder som drabbas. 

Om ni ser att det kommer bli problem med tömningen av ert kärl,  så försök ställa det så vi kan få tag i det på tömningsdagen. Alternativt, om kärlet är fullt, att ni slänger era sopor i containern som står vid kyrkan.


Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001