Vad kan du om odling, solceller, återbruk och energi?

5 april, 2018

Upplev exempel på det hållbarhetsarbete som görs i Lund och ta chansen att vinna en elcykel!

Lär dig mer om återbruk, prova och vinn en elcykel, få tips av din lokala energi- och klimatrådgivare, lär dig mer om solceller, plantera växter och få odlingstips av experter. Barnen kan utforska en sopbil och bli ansiktsmålade.
Vi bjuder dessutom på fika!

Öppet för alla och kostnadsfritt.


Lördagen den 21 april kl. 10 – 13   Magistratsvägen 23, Norra Fäladen
Onsdagen den 25 april kl. 16 – 19   Van Dürens väg/Plåtslagarevägen på Väster, Lund
Söndagen den 6 maj kl. 11-14   Kvarnrännan/Mjölvägen, Dalby
Arrangör: Lunds kommun, LKF, Hyresgästföreningen, Kraftringen och Lunds Renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se