Så tömmer vi över jul och nyår!

28 november, 2018

Över jul och nyårshelgerna arbetar vi enligt nedan. Under veckorna med röda dagar, då inkörning sker av arbetsdagar, startar arbetet 05.30. Ställ därför ut kärlet i god tid!

Om du har
ordinarie
tömningsdag
När ska kärlet ställas ut?
Tömning startar 05.30
OBS!
24/12 Tömning sker den 26/12 Start 05.30

25/12 Tömning sker den 26:e alternativt 27/12
Låt stå till det är tömt!
start 05.30

26/12 Tömning sker den 27:e alternativt 28/12
Låt stå till det är tömt!

start 05.30

27/12 Tömning sker den 28:e alternativt 29/12
Låt stå till det är tömt!

start 05.30

28/12 Tömning sker den 29/12
Start 05.30
31/12 Tömning sker den 2/1
Start 05.30

1/1 Tömning sker den 2:a alternativt 3/1
Låt stå till det är tömt!

start 05.30
2/1 Tömning sker den 3:e alternativt den 4/1
Låt stå till det är tömt!
start 05.30
3/1 Tömning sker den 4:e alternativt den 5/1
Låt stå till det är tömt!

start 05.30
4/1 Tömning sker den 5/1
Låt stå till det är tömt!

start 05.30

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se