Om snön kommer...

28 november, 2018

Vintern kan vara oförutsägbar med snö, vind med snödrev eller att det töar och fryser till om vartannat. Vissa vägar saltas medan andra har packsnö med eventuellt lite grus på sig. Det kan ställa till problem för oss i verksamheten.

Om vägarna blir oframkomliga för oss, så kan vi inte tömma. Kördistrikten kan vara framkomliga till viss del medan andra delar är helt oframkomliga. Bor man i en viss del av distriktet, så ser man inte hur det ser ut på de andra vägarna vi färdas på. Vi kör med stora, tunga fordon som är känsliga för feldoserade kurvor, smala vägar med packsnö, is, för trånga vändutrymmen osv.

Snöar det flera dagar i sträck så växer skaran av kunder som inte får tömt. När vägarna är framkomliga igen kan vi ha flera dagar att köra in, vilket givetvis försenar tömningen ytterligare för det enskilda hushållet. Vi kan ibland tvingas att prioritera och för enstaka hushåll skjuta upp tömningen helt till nästa ordinarie tömning. Detta är tråkigt men emellanåt nödvändigt ur resursperspektiv. I denna försening uppstår sedan fler problem. Våra kunder skottar och tror att vi kommer en viss dag. När vi sedan kommer försenat, så har det hunnit bli en snövall så vi inte kan dra kärlet till fordonet.

Problem uppstår oftast på landsbygden

För landsbygden, om vägarna blir oframkomliga, kommer vi att ställa ut containrar som tidigare vintrar för att erbjuda boende där en möjlighet att bli av med avfallet tills vi kan komma fram till kärlen. I containrarna kan hushållsavfall läggas.


Containrarna kommer att ställas ut då behov finns(oframkomlighet) och placeras enligt:

Revinge flygrakan, busshållplatsen.
Borelund
Sandtaget Dörröd (kärl)
Vomb vid kyrkan
Pendlarparkeringen Knivsåsen
Hässleberga, Gamla Gästgivaregården
Björnstorp Dressinspåret
Badet i Genarp

Vi ber er att tänka på:

- Läs våra driftstörningar på hemsidan! Där kan ni se var vi är försenade.

- Skotta och halkbekämpa så vi kommer åt kärlen och kan dra dem till fordonet! Eller om ni under vinterperioden kan tänka er att dra fram kärlet till en framkomlig punkt om så är möjligt. Ta bort snön från locket på kärlet.

- Skicka e-post istället för att ringa! Om ni, trots våra meddelanden på hemsidan, vill göra oss uppmärksamma på ert kärl – Vänligen använd formuläret ”Utebliven tömning”. Vår kundtjänst och våra arbetsledare blir snabbt överbelastade av telefonsamtal vid sådana här tillfällen, vilket drar tid från problemlösningen. När ni skickar e-post – tänk på att vi inte kan besvara samtliga med ett returmail. Vårt svar är oftast att vi tömmer och kollar att vi inte tappar bort ert kärl.

- Vi ber er om förståelse för dessa framkomlighetsproblem som kan uppstå under vinterhalvåret. Det är ju i sig inte ovanligt och drabbar flera typer av verksamheter som är beroende av framkomliga vägar.


Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se