Lund - Årets återvinningskommun

26 januari, 2018

Lund fick vid Återvinningsgalan utmärkelsen Sverige Återvinningskommun.

Tack alla lundabor! Lund Årets återvinningskommun 2017

Lundhar fåttutmärkelsen ”Sveriges Återvinningskommun” på Återvinningsgalan som hölls i Stockholm. Bakom Återvinningsgalan står Branschtidningen Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.

Lund får utmärkelsen med motiveringen:
Lund har ett genomgripande miljöarbete i kommunen och har bland annat länge satsat på fastighetsnära insamling som idag i princip är helt utbyggd i kommunen. Detta har lett till att mängden insamlade förpackningar och returpapper ligger långt över genomsnittet i landet. Även andelen utsorterat matavfall ligger högt och detta blir till biogas och växtnäring. Samtidigt har den totala mängden avfall faktiskt sjunkit och alla transporter sker fossilfritt.”

- Vi riktar ett stort tack till alla lundabor som genom sitt engagemang i miljöfrågor ser vikten av att återvinna och på det sättet sparar på naturens resurser, säger Ulf Nymark, ordförande i renhållningsstyrelsen.

- Det är verkligen roligt att arbeta för kommuninvånare som på detta sätt aktivt bidrar till att Lund får så goda resultat, menar Erik Rånlund, renhållningsdirektör.

Lund fick under förra året utmärkelsen ”Bästa avfallsverksamhet 2016”. Den utmärkelsen delades ut av branschorganisationen Avfall Sverige i maj 2017.

Diplom och pris. Renhållningsdirektör Erik Rånlund, Driftchef Anna Wilhelmsson Göthe och ordförande renhållningsstyrelsen Ulf Nymark

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se