Lämna fallfrukt på återvinningscentralen

20 augusti, 2018

Mellan den 20 augusti till 21 oktober kan besökare lämna fallfrukt på Sysavs återvinningscentraler. Fallfrukten används sedan i produktion av biogas och biogödsel.

 

De som tycker att de har fått för mycket frukt i sina trädgårdar och inte kan ge bort dem, kan lämna frukt i specialkärl på Sysavs återvinningscentraler. Frukten får då möjlighet att återgå till jorden genom att bli biogas och biogödsel. Man kan även kontakta ett musteri eller anmäla sig till Fruktförmedlingen via Äkta vara.

Detta händer med fallfrukten
I Sysavs förbehandlingsanläggning rötas frukten och blir i slutändan till biogas och biogödsel. Biogasen kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar och bussar vilket ger klimatvinster eftersom produktionen av biogas bidrar till minskade koldioxidutsläpp. I Sysavs senaste års- och hållbarhetsredovisning framgår det att av det totala matavfall som Sysav tog emot år 2017, producerades 47 100 ton slurry, som i sin tur blev till biogas motsvarande 3,2 miljoner liter bensin

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se