Försenad dekalklistring i Dalby

22 mars, 2018

Flytten av dekaler i fyrfackskärlen blir försenat i Dalby.

Förseningen innebär att klistring av dekaler kommer att ske v. 16.  på ordinarie tömningsdag

Berörda områden är:

Torsdag. Delar av Dalby, Eginos väg, Sjöstorpsvägen, Harald Heins väg, Sankt Knuts väg, Priorvägen, Augustinervägen, Konventsvägen, Prostvägen, Johan Åkermans väg, Prebendevägen, Kaplansvägen, Kommandervägen, Dekanvägen, Domkyrkovägen, Biskopsvägen, Sparres väg, Grubbes väg, Anders Billes väg, Mårten Skrivares väg, Lyckevägen, Skiftesvägen, Betesvägen.

 

Fredag. Delar av Dalby, Sandbyvägen, Domaregatan, Gevaldigergatan, Tvärgatan, Hagegatan, Munkvägen, Korsgatan, Krongatan, Västra Fäladsvägen, Villavägen, Profossvägen, Tetravägen, Herdevägen, Husmansvägen, Bondevägen, Vinkelvägen, Slåttervägen, Vångavägen, Betesvägen, Dalbackavägen, Skogslyckevägen, Kottestigen, Skogslyckevägen.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se