Fixa Till på Fäladstorget

8 november, 2018

Har du besökt vår återbruksverkstad Fixa Till på Fäladstorget?

Om inte, så gör det nu! Fixa Till är en återbruksverkstad med verktyg och symaskiner dit du kan gå för att reparera olika saker. Istället för att kasta dem.

Workshops på Fäladstorget och Stenkrossen
Vi har även workshops på Fixa Till och på Stenkrossen, så att man kan lära sig olika saker som kan behövas vid reparation.

Läs mer om Fixa Till på nedan länk.
Du kan även titta på Facebooksidan "Framtid nu & Fixa Till"

Fixa Till återbruksverkstad - del av lokal

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifiering