Hyr en storsäck

30 augusti, 2017

Från den 1 september startar vi nu en ny tjänst, där du som villaägare kan hyra en storsäck, istället för en container. Säcken är utmärkt att använda som ett alternativ när en container blir för stor. Fördelen med en säck är också att den tar mindre plats och lättare kan ställas på villatomten.

En säck kan beställas till blandat avfall och trädgårdsavfall. Den kan ej användas till hushållsavfall eller farligt avfall. Säcken kan vid beställning, köras ut eller hämtas hos Lunds Renhållningsverk.
Den hämtas sedan upp inom två veckor från det att kunden meddelat att den ska hämtas. Tiden är
till för att kunna samordna körningar och ej köra en säck åt gången.

Storleken på säcken är 1 kubik.Läs mer under Tjänster till villahushåll

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se