Ny fackindelning för fyrfack

22 november, 2017

Nu börjar vi att byta fackindelningen i kärlen. Detta görs för att uppfylla våra kunders önskemål samtidigt som vi förbättrar personalens arbetsmiljö.

Nu i slutet av november påbörjas ommärkning av fyrfackskärlen för att göra en ny fackindelning. Arbetet görs utifrån tömningsdistrikten och beräknas pågå in på våren. Vi skickar ut brev till berörda kunder i takt med att vi märker om kärlen.

Varför?
Det har ganska länge funnits önskemål från våra abonnenter att få större utrymme för plastförpackningar och kunna sortera ut denna fraktion bättre. Det är också problem idag med att få ut plasten från behållarna till hämtningsfordonet vid tömning. Plasten fastnar ofta vid inmatningsluckan eller ramlar inte ur kärlet alls.

Hur vi förändrar
Den senaste 10-årsperioden har tidningar/returpapper minskat med två tredjedelar, vilket är en betydande förändring. Därför flyttas returpappret till insatsen i kärlet som töms varannan vecka. Plasten flyttas till ett av de större utrymmena i det kärl som töms var fjärde vecka. Kartongförpackningarna flyttas till det andra större facket i samma kärl som tidigare. Detta görs för att denna fraktion, som också ökat ganska mycket, ska hamna i det största facket i insamlingsfordonet.


Den nya fackindelning i fyrfackskärlen

Skiss fackindelningen fyrfackskärlFörsök har gjorts med den nya fackindelningen
Försök med den nya fackindelningen har gjorts i två områden under de senaste åren, ett i Södra Sandby och ett i Lund med totalt cirka 500 hushåll. Erfarenheter från dessa försök beskrivs:

  • Cirka 65 % av hushållen har sagt nej till reklam
  • Cirka 50 % av hushållen har dagstidning
  • Majoriteten av hushållen anser att det nya plastfacket är tillräckligt
  • Drygt 75 % av hushållen var nöjda med den nya fackindelningen
  • Om utrymmena inte räcker till i fyrfackskärlen för returpapper alternativ plastförpackningar och dessa ska köras iväg till en återvinningsstation, så transporterar 66 % av hushållen helst returpappret och 13 % helst plastförpackningar

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se