Ny återvinningsstation på Råbygatan

10 oktober, 2017

Att hitta platser till en återvinningsstation i centrala Lund är svårt. Nu har det dock kommit en på Råbygatan 2-4.

Efter lång tids letande efter en plats i centrala Lund har nu en ny återvinningsstation kunnat placeras på Råbygatan 2-4.

- Äntligen har vi fått till stånd en återvinningsstation i stadskärnan - lätt att nå för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Det har varit väldigtsvårt att hitta en plats i centrala staden. Nu är vi oerhört glada över att detta har kunnat bli av, säger Renhållningsstyrelsens ordförande Ulf Nymark.

Återvinningsstationen kompletterar de källsorteringsmöjligheter som boende har i centrala staden. I flera fall kan det vara svårt att få in flera kärl på trånga utrymmen. Inte minst gäller detta centralt belägna villaområden, som nu ombeds använda återvinningsstationen.Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se