Matavfallspåsar till villahushåll

14 september, 2017

Matavfallspåsar kommer ej längre att kunna hämtas ut på de Medborgarkontor som finns i Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd.

Under hösten fasar vi ut att matavfallspåsar kan hämtas via medborgarcenter/medborgarkontor i byarna Södra Sandby, Dalby, Genarp och Veberöd. Detta med anledning av de förändringar som sker med dessa kontor.

Vi ber våra kunder att "flagga" till chauffören genom att sätta fast en påse mellan lock och kärl inför tömning. Påsar kommer vid nästa tömning. Påsar kan även hämtas på återvinningscentralerna Lund, Veberöd och Genarp.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se