Framkomlighet Hjortgatan m.fl. gator

30 augusti, 2017

Under hösten genomför VA Syd renovering av VA-ledningarna i Hjortgatan, Själbodagatan, Stora Sigridgatan och Lilla Tomegatan.

Då detta medför att det inte är framkomligt för våra fordon, har vi ställt ut containrar för att de boende ska ha möjlighet att göra sig av med avfallet.

Containrar finns

Magle Stora Kyrkogata vid korsningen med Själbodgatan

Stora Algatan vid korsningen med Lilla Sigridsgatan
Mer information om arbetet finns via VA Syd:s hemsida, se länk nedan.

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se