Nyheter

Augusti

2020-08-31

Kundtjänst utökar sina öppettider

Från den 7:e september utökar vår kundtjänst sina öppettider.

2020-08-11

Lämna in överbliven fallfrukt in på Sysavs återvinningscentraler

Lämna fallfrukten i specialkärlen på återvinningscentralen, så blir den biogas och biogödsel. Insamlingen pågår till och med 4 oktober på samtliga av Sysavs återvinningscentraler.

Juni

2020-06-18

Ta med körkortet till återvinningscentralen

Det är viktigt att komma ihåg körkortet, det behövs för att öppna bommen på Sysavs återvinningscentraler.

2020-06-15

Var ska du lämna olika sorters avfall?

Eftersom olika sorters avfall tas omhand på olika sätt är det viktigt att allt avfall sorteras och lämnas på rätt ställe. En del av avfallet räknas även som farligt avfall och ska behandlas separat.

April

Mars

2020-03-24

Information för företagare; fakturor och kommunens åtgärder

Den 18 mars 2020 presenterade Lunds kommun en rad åtgärder för att bibehålla vår levande stadskärna, livskraftiga företag och rika föreningsliv även i framtiden.

Februari

Januari