Skapa ett bytesrum

Att byta grejer! - det sparar både pengar och resurser. Att byta saker istället för att köpa nytt, minskar också avfallsmängderna.

Att förlänga livslängden på våra saker är en ren miljövinst. Den största vinsten är att nya produkter undviks eller senareläggs. Det betyder att vi sparar resurser som annars skulle använts. När vi kastar något, så kastar vi allt som har lagts ner på att få fram just den produkten. Arbetstid, energi, material, färg, vatten, transporter osv.

Ge de boende möjlighet att byta saker i eller nära fastigheten. Som fastighetsägare sparar du också pengar när mindre avfall uppstår. Och problem med grovavfallet kan bli mindre...
Allt blir ju enklare för de boende om det kan finnas i deras närhet.

Vad är ett bytesrum?

Ett bytesrum är till för att de boende ska kunna lämna saker de inte längre vill ha och att andra boende kan hämta dem och använda dem. Ett bytesrum kan vara ett helt rum, en hörna, en bokhylla, en sida på internet eller en grupp på Facebook för fastigheten.

Hur kan ett bytesrum skötas?

Intresse från de boende är självklart en förutsättning. Finns det någon som vill engagera sig lite extra kan skötseln av rummet göras av denne.

Att göra något för miljön engagerar likaväl som möjligheten att hitta något billigt. Det är många som besöker second hand affärer stadigt. Informera om miljönyttan med bytesrum och bjud in till invigning av bytesrummet.

Nedan finns en broschyr medråd och vad man ska tänka på.

Relaterad information