Novaområdet - rest- och matavfall

Försenad tömning. Tömmes under morgondagen den 27 maj.