Kobjer samt Öresundsvägen

Försenad tömning kartong och metall. Tömmes under morgondagen den 27 maj.