Försenad tömning Dalby

Tömning försenad i delar av Dalby.

Siporexgatan, Stationsbacken, Rågvägen, Möllevägen, Mellanbacken, Lundavägen, Järnvägsgatan, Idrottsvägen, Hällestadvägen, Hovanders väg, Genarpsvägen, Elverksvägen, Cykelvägen, Albavägen, Dammgatan, Pumpvägen, Allegatan, Klockarevägen, Grynvägen, Sven lars väg, hällavägen, Veberödsvägen, Ängsgatan.

Tömmes under morgondagen, 31 maj.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se