Driftsstörning i Dalby Kärl 1

Driftstörning i Dalby. Siporexgatan, Stationsbacken, Rågvägen, Möllevägen, Mellanbacken, Lundavägen, Järnvägsgatan, Idrottsvägen, Hällestadvägen, Hovanders väg, Genarpsvägen, Elverksvägen, Cykelvägen, Albavägen, Dammgatan, Pumpvägen, Allegatan, Klockarevägen, Grynvägen, Sven lars väg, hällavägen, Veberödsvägen, Ängsgatan, Töms under morgondagen.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se