Broschyrer

Om sortering och återvinning

Varför det då? (pdf)

Tidningsbilaga om återvinning 

Hållbar konsumtion - tidningsbilaga (pdf)

Vad händer sedan? (pdf)

Beskriver vad som händer med returmaterialen och vad som tillverkas av materialet.

Om farligt avfall (pdf)

Berättar om farligt avfall, vad som är farligt avfall och hur det ska tas om hand.

Sorteringsguide  (pdf)

En hjälp till att sortera rätt. Berättar om de olika materialen och innehåller en liten sorteringslista med olika exempel.

Sortering förpackningar (pdf)

Sortering av förpackningsmaterialen som även kan lämnas på återvinningsstation.

Sortering matavfall och restavfall (pdf)

Matavfall sorteringsguide (pdf)

Sorteringsguide för fyrfackskärl (pdf)

Sorteringsanvisningar för villahushåll som har de s.k. fyrfackskärlen.

Om våra tjänster

Tjänster till villahushåll  (pdf)  

Presentation av våra tjänster till villahushåll.    

Framtid nu - tjänster för flerbostadshus, företag och verksamheter  (pdf) 

Trädgårdsavfall  (pdf) 

Hämtning av trädgårdsavfall. 
Om du inte har möjlighet att kompostera kan detta vara en tjänst för dig.

Gångbanerenhållning (pdf) 

Som fastighetsägare kan detta vara en bra tjänst.

Hyra container - information om (pdf) 

Kärlbeskrivning  (pdf) 

Våra kärl med mått. Kärlstorleken är beroende av den tjänst som valts.

Container - beskrivning (pdf) 

Mått och bild på våra containrar.

 

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se