Broschyrer

Om sortering och återvinning

Broschyr renhållningsverket

Varför det då? (pdf)

Tidningsbilaga om återvinning

Broschyr renhållningsverket

Hållbar konsumtion - tidningsbilaga(pdf)

Broschyr renhållningsverket

Vad händer sedan?(pdf)

Beskriver vad som händer med returmaterialen ochvad som tillverkas av materialet.

Broschyr renhållningsverket

Om farligt avfall(pdf)

Berättar om farligt avfall, vad som är farligt avfall ochhur det ska tas om hand.

Broschyr renhållningsverket

Sorteringsguide(pdf)

En hjälp till att sortera rätt. Berättar omdeolika materialen och innehåller en liten sorteringslista med olika exempel.

Broschyr renhållningsverket

Sortering förpackningar(pdf)

Sortering av förpackningsmaterialensom ävenkan lämnas på återvinningsstation.

Broschyr renhållningsverket

Sortering matavfall och restavfall(pdf)

Broschyr renhållningsverket

Matavfall sorteringsguide (pdf)

Broschyr renhållningsverket

Sorteringsguide för fyrfackskärl(pdf)

Sorteringsanvisningar för villahushåll som har de s.k. fyrfackskärlen.

Om våra tjänster

Broschyr Tjänster till villahushåll

Tjänster till villahushåll (pdf)

Presentation av våra tjänster till villahushåll.

Broschyr renhållningsverket

Framtid nu - tjänsterför flerbostadshus,företag och verksamheter(pdf)

Broschyr renhållningsverket

Trädgårdsavfall(pdf)

Hämtning av trädgårdsavfall.
Om du inte har möjlighet att kompostera kan detta vara en tjänst för dig.

Broschyr renhållningsverket

Gångbanerenhållning(pdf)

Som fastighetsägare kan detta vara en bra tjänst.

Broschyr renhållningsverket

Hyra container- information om(pdf)

Broschyr renhållningsverket

Kärlbeskrivning(pdf)

Våra kärl med mått. Kärlstorleken är beroendeav den tjänst som valts.

Broschyr renhållningsverket

Container - beskrivning(pdf)

Mått och bild på våra containrar.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se