Farligt avfall-bilen

Återvinningscentralerna tar emot farligt avfall. Som komplement till detta finns Farligt avfall bilen som kommer två gånger per år. Se turlista nedan. Småelektronik kan även lämnas via Samlaren i butiker. Se länk nederst.

Turlista FarligtAvfall-bilen 2018

Till Farligt Avfall bilen kan du som privatperson lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

Norra Fäladen, p-plats öster om Fäladstorget

 • Tors 15/3 kl 16.30 - 17.00
 • Tis 9/10 kl 16.30 - 17.00

Mårtenstorget

 • Tors 15/3 kl 17.30-18.00
 • Tis 9/10 kl17.30-18.00


Detta kan du lämna till Farligt Avfall-bilen

 • Sprayflaskor hårspray och spraydeodorant
 • Bekämpningsmedel (klass 3) insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Diverse kemikalier batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Diverse oljor spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Färg-, lack- och limrester nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Kvicksilverhaltiga material äldre febertermometrar.
 • Lösningsmedel thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Rengöringsmedel silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Småbatterier och bilbatterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du in hela apparaten.
 • Elavfall småelektronik upp till en mikrovågsugns storlek - glödlampor, lågenergilampor, lysrör, hårtorkar, strykjärn, rakapparater, handverktyg, mobiltelefoner, batteridrivna leksaker.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se