Livsmedel

Miljöförvaltning i Lund ansvarar för kontrollen av ca 1000 livsmedelsverksamheter i kommunen. Våra inspektörerna kontrollerar företagarens förmåga att leverera säker mat till dig som konsument.

Säker mat för dig som konsument

Miljöförvaltning ansvarar för kontrollen av ca 1000 livsmedelsverksamheter i kommunen, allt från daghem till stora restauranger och tillverkare. Våra inspektörerna kontrollerar bland annat hur maten förvaras och hanteras. Vi undersöker även om lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent och snyggt. Miljöförvaltningens inspektörer har alltid rätt att få komma in i en livsmedelslokal oanmälda för att utföra kontrollen.

Upptäcker vi allvarliga brister kan miljöförvaltningen agera på olika sätt. Följderna blir olika beroende på vad det är som är fel. Är det lokalerna eller livsmedelshanteringen som är bristfällig kan företagaren bli tvungen att stänga sin verksamhet tills allt fungerar. Den som startar sin verksamhet utan att ha fått den registrerad har begått ett brott mot livsmedelslagen och kan åtalsanmälas för det.

Då miljöförvaltningen är en kontrollmyndighet innebär det att nästan alla våra handlingar är offentliga. Om du vill veta resultatet från en inspektion, så lämnar vi ut informationen. Vi gör dock först en bedömning om informationen ska skyddas av sekretess samt GDPR.

Företagarens ansvar

Det är alltid livsmedelsföretagaren som ansvarar för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras. Företagaren ska känna till de krav som lagstiftningen ställer på verksamheten när det gäller livsmedelshantering, livsmedelshygien, lokalens utformning med mera.

Klagomål

Om du inte är nöjd med ett livsmedel eller har synpunkter på livsmedelshanteringen i exempelvis en restaurang eller butik ska du i första hand ta upp det med livsmedelsföretagaren. Om du inte får gehör för dina synpunkter kan du kontakta miljöförvaltningen. Vi gör då en utredning och behöver uppgifter om:

 • vilken livsmedelsverksamhet som avses
 • orsaken till ditt klagomål

Om ditt missnöje avser en specifik livsmedelsprodukt behöver vi uppgifter om:

 • produktens namn, tillverkare
 • utgångsdatum eller liknande
 • produktens identifikationsnummer, löpnummer, batchnummer eller liknande.

Misstänkt matförgiftning

Om du har blivit sjuk av något som du har köpt eller blivit serverad i Lunds kommunär det bra om du anmäler det till miljöförvaltningen. Detta för att vi ska kunna utreda och i bästa fall förhindra att fler drabbas. Använd gärna vår anmälningsblankett som finns här:

Det är bra om du tänkt igenom och förberett dig så att du kan svara på följande frågor i anmälan:

 • Var köpte du maten eller var åt du den? För att kunna göra en utredning behöver miljöförvaltningen namn och adress på butiken eller restaurangen
 • Vad bestod måltiden av (inklusive dryck)?
 • När åt du maten (datum och klockslag)?
 • Deltog fler i måltiden? Hur många?
 • Åt alla samma mat?
 • Hur många blev sjuka?
 • När blev du sjuk, vilka symptom hade du och hur länge varade symptomen?
 • Vad åt du mer under det dygn du blev sjuk?
 • Har du någon allergi eller överkänslighet?
 • Äter du någon särskild kost, till exempel vegetariskt eller vegankost?
 • Vid längre tids sjukdom eller när flera personer har drabbats bör du kontakta din vårdcentral för att kunna lämna ett avföringsprov till analys.

Du kan göra en anonym anmälan, men tänk på att arbetet med att spåra smitta kan gå snabbare och lättare om miljöförvaltningen kan kontakta dig för att få svar på fler frågor.

De personuppgifter du lämnat kan bli offentliga om någon begär att få dem. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används är du välkommen att kontakta oss.

Jobbar du med livsmedel?

Om du har varit utomlands och tror att du bär med dig smitta så kontakta din vårdcentral för att ta avföringsprover. Fram tills du fått provsvaren bör du inte hantera oförpackade livsmedel. Via avföringsprovet får du reda på vilka mikroorganismer som orsakat symptomen och om du fortfarande är smittbärare.

Livsmedelshygien hemma

Många matförgiftningar beror på dålig hygien eller andra brister iköket därhemma. Här följer några bra tips för att minska risken för matförgiftningar hemma:

 • Värm maten ordentligt till minst +70 grader
 • Tänk på att mikrovågsugn ofta värmer ojämnt
 • Genomstek alltid fågel, griskött och köttfärs. Smaka inte på rå köttfärs! Ska du hålla maten varm, så gör det vid lägst +60 grader
 • Kyl snabbt ned tillagad mat som inte ska ätas med detsamma. Sätt kastrullen/grytan i kallt vatten och rör om
 • Ta snabbt in maten i kylskåpet. + 4 grader är en bra temperatur i kylskåpet. Skaffa termometer till kylskåpet
 • Skölj grönsaker och frukt ordentligt
 • Tvätta händerna efter toalettbesök och innan du börjar laga mat
 • Diska alltid knivar och skärbrädor när du skurit kött eller fisk. Använd gärna flera olika skärbrädor, till exempel en för grönsaker och en för kött
 • Håll rent på arbetsbänken
 • Byt disktrasa ofta! Använd hushållspapper för att torka köksbänken när du hanterat rått kött eller fisk
 • Ha inga husdjur på köksbänk eller bord
 • Laga aldrig mat åt andra när du är sjuk eller om du har sår på händerna
 • Kassera mögliga livsmedel. En del mögelsvampar kan under vissa förhållanden bilda gifter

Livsmedelsrapporter

Här kan du ta del av resultaten för de projekt som miljöförvaltningen genomför.

Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik 2017

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Relaterad information

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se