Livsmedel och hälsa

Läs mer om livsmedelshygien och vart du vänder dig om du har blivit matförgiftad i Lunds kommun. Här hittar du även information om fukt och mögel, magnetfält med mera.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se