Miljöanslag

Har du ett miljöprojekt på gång med idéer som leder till en bättre miljö i Lund? Föreningar och ideella organisationer kan söka pengar från Lunds kommuns miljöanslag.

Miljöanslaget ska användas för ändamål som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling och gynnar en god miljö i Lunds kommun. Under ”Relaterad information” kan du läsa om reglerna för Lunds kommuns miljöanslag. Det är kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott som fattar beslut om tilldelning av medel. Beslutet kan inte överklagas.

Ansök om miljöanslag

Under ”Relaterad information” kan du ladda ner den blankett som du ska använda vid ansökan. Observera att det är föreningar och organisationer i Lunds kommun som kan söka medel, inte privatpersoner eller företag. Sista ansökningsdag är 15 november 2017 för projekt som ska genomföras under 2018.

Vid frågor

Kontakta kommunkontorets miljöstrategiska enhet, telefon 046-35 64 01 om du har några frågor.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/miljoanslag

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se