Tidigare års miljöprismottagare

2014

Bruns frisörerfick Lunds miljöpris 2014. Bruns frisörer har under de senaste åren gått steg för steg från en konventionell och traditionell frisörsalong till att idag vara ett inspirerande och medvetet exempel på kombinationen ekologisk och social hållbarhet. I en bransch som är full av farliga kemikalier både för kunder och för de som varje dag arbetar med produkterna har Bruns frisörer valt att bli en ”eko-reko salong”. Företaget är miljöcertifierat av Grön Salong som från början är ett danskt certifieringskoncept. Denna miljöcertifiering innebär bland annat att ägaren ska ha kunskaper i kemi och hälsa inom de produkter och behandlingar som ingår i verksamheten.

2013

2013 delades det inte ut något miljöpris.

2012

2012 års miljöpris gick till Lunds botaniska trädgård, ett av stadens viktigaste grönområden som varje år besöks av ett stort antal lundabor Botan är på många sätt en inspirationskälla och ett föredöme för trädgårdsägare och koloniodlare. I trädgården används inga gifter eller konstgödsel. I växthusen kan alla besökare ta del av den biologiska bekämpningen bland annat med olika skadeinsektsätande fåglar. Den biologiska mångfalden främjas också av att Botan har satt upp holkar för fåglar, fladdermöss och även holkar för pollinatörer som bin och humlor.

2011

2011 års miljöpris går till floraväktarna Alf Porenius och Göran Mattiasson. Alf Porenius har under många år gjort stora insatser för floran i Lunds kommun och bland annat varit samordnare för floraväktarna i Lund. Inom projektet Skånes Flora var Alf Porenius också en mycket flitig inventerare och kartlade många växters förekomst i kommunen.
Göran Mattiasson är välkänd inom naturvården i Skåne och har under många år varit engagerad för floran i Lunds kommun. Han har spridit intresset för floraväkteri bland många människor och också själv gjort stora praktiska insatser i floraövervakningen. Göran Mattisson är vice ordförande i Svenska Botaniska föreningen.

2010

2010 års miljöpris gick till Christer Ljungberg, Trivector och Hållbart Universitet.
Christer Ljungberg förstod tidigt behovet av omställningar av trafiksystemet för att komma till rätta med koldioxidproblematiken. Han fick Lunds miljöpris för sitt framsynta arbete med miljöanpassad trafikplanering. Hållbart Universitet har sedan 15 år aktivt arbetet med olika hållbarhetsfrågor. Föreningens motto är ”tänk globalt, handla lokalt”. Både lokala och internationella frågor finns med på föreningens agenda. Bland annat har föreningen tagit fram ett miljöcertifieringssystem för Lunds nationer.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se