Lunds miljöpris

För förtjänstfulla insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun kan enskilda medborgare samt sammanslutningar, föreningar och företag som verkar i kommunen få Lunds miljöpris.

Det är kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott som beslutar vem som tilldelas Lunds miljöpris. Prisutdelningen sker i samband med ett av kommunfullmäktiges sammanträden.

Nominera

Nomineringen till Lunds miljöbragd pågår januari till mars varje år. Under denna period kan du nominera kandidater.

Miljöpriset ges för förtjänstfulla insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun. Enskilda personer som bor i kommunen eller sammanslutningar, föreningar och företag som verkar i kommunen kan nomineras. Priset kan inte ges till anställda eller enheter inom Lunds kommun för insatser inom den kommunala verksamheten. Förslag på kandidater till miljöpriset  får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Förslagen ska ha inkommit till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund, eller e-post lunds.kommun@lund.se senast den 31 mars 2017. Märk nomineringen ”Miljöpris/Miljöbragd”.

Lunds miljöpris 2017

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade på sitt sammanträde tisdagen den 9 maj 2017 att årets miljöpris ska delas mellan Ottossons Färgmakeri i Genarp och Noori Saber, som driver projektet Grannens entreprenör i Lund.

Gunnar Ottosson, grundare och ägare till Ottossons färgmakeri i Genarp, har blandat traditionell linoljefärg sedan slutet av 1980-talet. Klassisk linoljefärg tillverkas helt och hållet av naturliga förnyelsebara råvaror. Företaget har ända sedan starten haft miljö som ledstjärna vilket också visar sig vid val av transportmedel och vid utbyggnad av fabriken med solceller, eget vindkraftverk, återvunnet tegel och sedumtak.

- Färgtillverkning är en bransch som ofta förknippas med svår miljöbelastning och giftiga kemikalier. säger Ulf Nymark (MP), ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Vi uppmärksammar i år därför ett företag som förenar traditionella metoder för färgtillverkning med modernt miljötänkande i varje steg av utvecklingen av företaget.

Noori Saber driver genom sitt företag bland annat projektet Grannens entreprenör där deltagarna lär sig om elteknik och hur de kan reparera saker istället för att köpa nytt.

- Det slängs nästan 14 kilo elektronik per person varje år.  Noori Saber förmedlar genom sin verksamhet värdefull kunskap hur en kan reparera istället för att slänga vilket möjliggör beteendeförändringar med minskad resursanvändning som resultat, säger Ulf Nymark (MP). Detta är insats för miljön vi vill uppmärksamma med miljöpriset.

Miljöpristagarna får 25 000 kronor vardera samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Relaterad information

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se