Känner du en miljöhjälte?

Nu har du chansen att uppmärksamma den personen, organisationen eller företaget genom att nominera till Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd. Senast den 31 mars vill vi ha din nominering.

Miljöpriset

Miljöpriset ges för förtjänstfulla insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun. Enskilda personer som bor i kommunen eller sammanslutningar, föreningar och företag som verkar i kommunen kan nomineras. Priset kan inte ges till anställda eller enheter inom Lunds kommun för insatser inom den kommunala verksamheten. Dessa kan istället nomineras till Miljöbragden.

Miljöprismottagare 2017

Förra årets miljöpris delades mellan Ottossons Färgmakeri i Genarp och Noori Saber, som driver projektet Grannens entreprenör i Lund.

Gunnar Ottosson, grundare och ägare till Ottossons färgmakeri i Genarp, har blandat traditionell linoljefärg sedan slutet av 1980-talet. Klassisk linoljefärg tillverkas helt och hållet av naturliga förnyelsebara råvaror. Företaget har ända sedan starten haft miljö som ledstjärna vilket också visar sig vid val av transportmedel och vid utbyggnad av fabriken med solceller, eget vindkraftverk, återvunnet tegel och sedumtak.

Noori Saber driver genom sitt företag bland annat projektet Grannens entreprenör där deltagarna lär sig om elteknik och hur de kan reparera saker istället för att köpa nytt.

Miljöpristagarna får 25 000 kronor vardera samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Miljöbragden

Miljöbragden ges till anställda eller enheter inom Lunds kommuns organisation som utfört förtjänstfulla insatser för att åstadkomma en god miljö och en långsiktigt hållbar utveckling i Lunds kommun.

Förra årets miljöbragd tilldelades Annette Henriksson, finansekonom på kommunkontoret och Anders Persson på Marketrepenad.

Annette Henriksson tilldelades bragden för att hon arbetat engagerat och målmedvetet med att skapa möjligheter för Lund att upphöra med placeringar i fossilbränslebolag.

Anders Persson uppmärksammades för att han genom sitt strategiska arbete visat på en rad fördelar med att gå från fossilbränsleldrivna arbetsmaskiner till eldrivna fordon och maskiner. Hans arbete har blivit så uppmärksammat att en rad kommuner har varit i kontakt med Lund för att se hur vi arbetar här.

Miljöbragdsmottagarna får diplom och vardera 5000 kronor, som ska användas på arbetsplatsen.

Nominering

Förslag på kandidater till miljöpriset och miljöbragden får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Förslagen ska ha inkommit till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund, eller e-post lunds.kommun@lund.sesenast den 31 mars 2018. Märk nomineringen ”Miljöpris/Miljöbragd”.

Relaterad information

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se