Pågående projekt och samarbeten

Projekt Tidsperiod Finansiär Område
CITyFiED
2014-2019 EU (European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration) Hållbar stadsutveckling, Minsta möjliga klimatpåverkan
Den Varma och Rena Staden
2014-2016 Delfinansierat av Vinnova Hållbar stadutveckling, Minsta möjliga klimatpåverkan, Rent vatten och ren luft
Future by Lund
2014 - 2015 Vinnova Hållbar stadsutveckling
OptEEmAL
2015-2018 EU Hållbar stadsutveckling, Minsta möjliga klimatpåverkan
Urban Magma Värdekedjor
sep 2015- dec 2018 Europeiska regionala utvecklingsfonden Hållbar konsumtion,Hållbar stadsutveckling, Biologisk mångfald och Ekosystemtjänster
Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne
2016-2018 Medfinansiärer är EU (ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden) och Klimatsamverkan Skåne Minsta möjliga klimatpåverkan, Engagera flera
COOL DH
2017 - 2021 EU (European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme) Hållbar stadsutveckling, minsta möjliga klimatpåverkan

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se