Avslutade projekt

Projekt Tidsperiod Finansiär Område
Värmemätning
2004-2008 KLIMP Minsta möjliga klimatpåverkan
Tappvarmvatten
2008-2012 KLIMP Minsta möjliga klimatpåverkan
Skolgården som lärande arena för klimatåtgärder
2004-2008 KLIMP Minsta möjliga klimatpåverkan
Samhällsplanering
2004-2008 KLIMP Minsta möjliga klimatpåverkan
Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen (MMMiS)
2012-2013 Inomkommunalt Hållbar stadsplanering
Montering av isolerrutor på befintliga fönster
2004-2008 KLIMP Minsta möjliga klimatpåverkan
Lundahoj - cykelresecentrum
2004-2008 KLIMP Minsta möjliga klimatpåverkan
Hållbart resande
2008-2012 KLIMP Minsta möjliga klimatpåverkan
Hela staden
2009 - 2010 Lunds kommun, Partnerskap Alnarp, Region Skånes miljöfond Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Fyrstegsprincipen
2008-2012 KLIMP Minsta möjliga klmatpåverkan
Ljuset i Lund
2012 -2016 Uthållig Kommun Minsta möjliga klimatpåverkan

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se