Tidigare års miljöbragdsmottagare

2014

Årets miljöbragd tilldelas Delia Ander från kommunkontorets upphandlingsenhet och Linda Sandgren från serviceförvaltningen.Genom sitt samarbete kring livsmedelupphandling har Linda Sandgren från och Delia Ander arbetar med alla delar i hållbarhetsbegrepp. De har arbetet gränsöverskridande över förvaltningsgränser och med olika företag.

2013

2013 års miljöbragd gick till Ann-Sofie Wellbo, Kaisa Thoor och Gabriella Bing, miljöombud på myndighetsfunktionen inom vård- och omsorgsförvaltningen. Ann-Sofie, Kaisa och Gabriella har infört sopsortering och pappersåtervinning på myndighetsfunktionen. De har också uppmärksammat Lund som Fairtrade City genom olika aktiviteter som samtidigt har blivit personalfrämjande åtgärder.

2012

2012 års miljöbragd gick till två miljöengagerade medarbetare inom serviceförvaltningen: Justina Smakowski på måltidsservice och Bertil Davidsson på markentrepenad.
Justina Smakowski har varit engagerad i arbetet med miljöfrågor kring mat, bland annat i framtagandet av den ekologiska Lunnaköttbullen, som idag serveras på Lunds skolor och förskolor. Bertil Davidsson har varit mycket drivande i arbetet för att kommunen ska köpa in och använda miljöbilar, framförallt gasbilar.

2011

2011 års miljöbragd gick till Helena Lindgren, kock på Ladugårdsmarkens förskola och skola, samt Sonja Lastre, områdeschef på LKF. Helena Lindgren har arbetat aktivt med att öka andelen ekologiska livsmedel och har uppnått resultatet 91 procent ekologiska varor, utan att öka kostnaderna.
Sonja Lastre har med entusiasm lagt ner ett stort engagemang i en rad miljöfrågor, bland annat upprustningen av utemiljöerna i området Rådhusrätten på Norra Fäladen.

2010

2010 års miljöbragd gick till Anne Pivén, Tuula-Riitta Malmqvist och Lars Nilsson.
Anne Pivén på serviceförvaltningen och Tuula-Riitta Malmquist på socialförvaltningen har länge arbetat aktivt med miljöfrågor. De är miljösamordnare respektive miljöombud inom sina respektive förvaltningar och betyder mycket för kommunens samlade miljöarbete. Lars Nilsson arbetar som fastighetsansvarig på LKF och har hittat ständiga förbättringsmöjligheter i olika miljöfrågor, som bland annat sopsortering och transporter.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se