Känner du en miljöhjälte?

Nu har du chansen att uppmärksamma den personen, organisationen eller företaget genom att nominera till Lunds kommuns miljöbragd. Senast den 31 mars vill vi ha din nominering.

Nominera

Anställda eller enheter inom kommunens organisation som har utfört förtjänstfulla insatser för god miljö och långsiktigt hållbar utveckling i Lunds kommun kan bli tilldelade Lunds miljöbragd. Det är kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott som beslutar vem som får utmärkelsen.

Nomineringen till Lunds miljöbragd pågår januari till mars varje år. Under denna period kan du nominera kandidater.

Förslag på kandidater till miljöpriset och miljöbragden får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Förslagen ska ha inkommit till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund, eller e-post lunds.kommun@lund.sesenast den 31 mars 2017. Märk nomineringen ”Miljöpris/Miljöbragd”.

Lunds miljöbragd 2017

2017 års miljöbragd tilldelades Annette Henriksson, finansekonom på kommunkontoretoch Anders Persson på Marketrepenad.

- Annette Henriksson har arbetet engagerat och målmedvetet med att skapa möjligheter för Lund att upphöra med placeringar i fossilbränslebolag, säger Ulf Nymark (MP). Annette har genom sitt engagemang bidragit till social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

- Anders Persson har genom sitt strategiska arbete visat på en rad fördelar med att gå från fossilbränsleldrivna arbetsmaskiner till eldrivna fordon och maskiner. Det gäller både miljö, klimat, arbetsmiljö, mindre buller och mindre vibrationer, fortsätter Ulf Nymark. Hans arbete har blivit så uppmärksammat att en rad kommuner har varit i kontakt med Lund för att se hur vi arbetar här

Miljöbragdsmottagarna får diplom och vardera 5000 kronor, som ska användas på arbetsplatsen samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Relaterad information

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se