Lunds miljöarbete

Lunds kommun ligger i framkant inom många områden när det gäller satsningar inom miljö, klimat och ekologiskt hållbar utveckling. Dessa områden har länge prioriterats och varit i fokus för såväl politiker som tjänstemän.

Lund lyfts ofta fram som ett föredöme, till exempel är LundaMaTs, kommunens strategi för att uppnå ett hållbart transportsystem, välkänd både nationellt och internationellt. Kommunen har också tilldelats en rad olika utmärkelser.

Vägledande för Lunds hållbarhetsarbete är LundaEko II, Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020. Programmet aktualiserades hösten 2017. Dessutom finns ett antal viktiga planer och program som kommunen arbetar efter som Översiktsplanen, LundaMaTs III, Energiplanen, Avfallsplanen och det nya Grönprogram som håller på att arbetas fram.

Lunds kommun samarbetar med en rad olika aktörer i samhället. Några exempel på spännande samarbeten och projekt är innovationsplattformen Future by Lund, det EU-finansierade CITyFiED i Linero och forskningsprojektet Den Varma och Rena Staden. I dessa projekt samarbetar Lunds kommun med såväl mindre forskningsintensiva som stora koncerner, andra kommuner och universitet.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se