Klimatneutrala Lund 2030

Lund är en av nio städer som beviljats finansiering från innovationsprogrammet Viable Cities för att snabba på klimatomställningen. Detta med sikte på att bli klimatneutrala till år 2030.

Inom projektet ”Smart och klimatneutralt Lund 2030” ska ett innovationsteam bildas som består av designbolag, forskningsinstitutioner, ideella aktörer och en tvärsektoriell grupp från kommunen. Innovationsteamet ska leverera en färdplan för hur Lund kan bli klimatneutralt till 2030, där medborgares behov och digitalisering har en central roll.

Projektet pågår i två år med start i september 2019. Den färdplan som tas fram inom projektet ska sedan bli en del av Lunds kommuns övergripande klimatarbete.

En projektledare utses inom kort och vi kommer att uppdatera den här sidan efter projektstart.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se