Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne

Fem kommuner genomför under 2016-2018 projektet Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne tillsammans med fem kommuner i systerprojektet Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne, allt under ledning av Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne. Projektets medfinansiärer är EU (ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden) och Klimatsamverkan Skåne.

Alla deltagande kommuner har skrivit under uppropet ”100% Fossilbränslefritt Skåne 2020” och projektet syftar till att komma en bra bit på vägen mot det målet. Genom det här projektet ska de fem kommunerna till slutet av 2018 ha uppnått 100% fossilbränslefri el, minst 90% fossilbränslefri värme och minst 50% fossilbränslefria transporter.

Projektet använder jämställdhetsaspekter som plattform för kommunikation kring hållbar energi och för utveckling mot hållbara tjänsteresor.

Lunds kommun fokuserar inom detta projekt på följande områden:

- Minska resande med egen bil i tjänsten

- Mer cykling i tjänsten

- Upphandling av transporttjänst

- Samverkansdialog med externa fastighetsägare

I Lunds kommun deltar Serviceförvaltningen och Kommunkontoret (miljöstrategiska enheten) i projektet.

I kommunen görs fler insatser för att nå målet om fossilbränslefrihet till 2020. Denna beskrivning gäller enbart detta specifika projekt.

Budget

Lunds kommuns budget för projektet drygt 1 miljon kronor, varav hälften finansieras av EU.

Samarbetspartners

Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Trelleborgs kommun, Eslövs kommun, Tomelilla kommun, Malmö stad.

Kontakt

Karin Lindholm, energi och klimatrådgivare, miljöstrategiska enheten, kommunkontorer

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fossilfriiskane

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se