CITyFiED Lund – med hållbarhet och människan i centrum

70-talsområdet Linero i Lund rustas upp för att skapa miljövänliga bostäder och en god boendemiljö för invånarna i området. Renoveringen är en del av CITyFiED som är ett EU-finansierat projekt med syfte att utveckla metoder för att omvandla befintliga europeiska bostadsområden med högt energibehov till framtidens smarta städer.

CITyFiED Linero 2015

Fotograf: Kennet Ruona

I dagens samhälle, där stort fokus ligger på nybyggnationer, är det viktigt att inte glömma bort äldre bostadsområden som behöver renoveras och energieffektiviseras. Utveckling av befintliga områden är avgörande på vägen mot den hållbara staden.

Linero i Lund - mer än bara energieffektivisering

CITyFiED är ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds kommuns Fastighetsbolag AB (LKF), Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet fokuserar på att rusta upp kvarteren Eddan och Havamal på 70-talsområdet Linero för att skapa mer energieffektiva och miljövänliga bostäder. För att behålla hyrorna på en låg nivå även efter renoveringen och göra det möjligt för hyresgästerna att bo kvar är alla åtgärder noga övervägda för en så kostnadseffektiv renovering som möjligt. I CITyFiED Lund är de boende involverade under hela processen, från planering till utförande och utvärdering, vilket skapar en god dialog mellan hyresvärd och hyresgäster.

Förutom åtgärder i husen byggs bland annatnya cykelvägar, torget rustas upp och den generella miljön i området förbättras. I centrum byggs nya lokalerför att ge verksamheter möjlighet att etablera sig i området. Allt för att skapa en mer trivsam och livfull miljö för de boende.

CITyFiED-projektet

CITyFiED handlar om att minska efterfrågan på energi och utsläpp av växthusgaser och samtidigt öka användningen av förnybara energikällor. Detta ska uppnås genom att utveckla innovativ teknik och nya metoder för att renovera byggnader, samt skapa smarta elnät och fjärrvärmenät. Metoderna ska sedan kunna kopieras och användas av aktörer i både Sverige och andra länder. Förkortningen CITyFiED står för RepliCable and InnovaTive Future Efficient Districts and cities.

I projektet, som samordnas av den spanska stiftelsen CARTIF, deltar tre europeiska städer i Spanien, Turkiet och Sverige. Den totala projektbudgeten för hela CITyFiED ligger på cirka 46 miljoner euro, varav cirka 25 miljoner euro i EU-bidrag. CITyFiED i Lund har beviljats ca 50 miljoner kronor i bidrag. Projektet startade i april 2014 och pågår under en femårsperiod.

Tekniska åtgärder inom ramen för CITyFiED

Förutom att utveckla Linero som bostadsområde görs en rad tekniska åtgärder för att skapa mer miljövänliga bostäder och höja standarden på lägenheterna. Bostäderna energieffektiviseras och koldioxidutsläppen från energisystemen minskas.Solceller ska installeras, fjärrvärmenätet förbättras och elnätet uppgraderas. Efter renoveringen ska husen uppfylla energikraven för nya byggnader och fjärrvärmen ska bli helt fossilfri.Totalt är det 379 lägenheter som energieffektiviseras.

Vill du veta mer?

Kontakta Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun.

I filmen nedan får du också bra information om Cityfied:

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/cityfied

Kontakt

Kommunkontoret

Lisa Gunnefur

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon: 046-359 59 61
E-post: Lisa.gunnefur@lund.se