CITyFiED - energirenovering med människan i centrum

En betydande del av vår klimatpåverkan kommer från våra bostäder. För att minska denna klimatpåverkan är det viktigt att se över det befintliga bostadsbeståndet. I EU-projektet Cityfied har 70-talsområdet Linero i Lund renoverats och energieffektiviserats med målet att bli lika energieffektiva som kraven på nybyggda hus, samtidigt som hyreshöjningen hållits minimal nivå.

CITyFiED (RepliCable and InnovaTive Future Efficient Districts and cities) var ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds kommuns Fastighetsbolag AB (LKF), Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet. I Lund renoverades kvarteren Eddan och Havamal på 70-talsområdet Linero för att skapa mer energieffektiva och miljövänliga bostäder. Bland annat har man isolerat vindarna, bytt fönster, installerat nya fjärrvärmecentraler, förbättrat ventilationen, satt solceller på vissa tak och installerat ett smartare styrsystem som både sparar värme och ger jämnare inomhustemperatur.

Energirenoveringen påverkar inte hyran nämnvärt

Renoveringen har skett med fokus på att alla hyresgäster ska ha råd att bo kvar efteråt. För att undvika en större hyreshöjning har de standardhöjande åtgärderna begränsats. Det har också varit viktigt att hyresgästerna skulle kunna bo kvar när renoveringen pågick. De boende involverades under hela processen, vilket skapade en god dialog mellan hyresvärd och hyresgäster som bidrog till att LKF vann Kundkristallen (läs mer om det här).

Förutom åtgärder i husen så har även cykelvägar, torget och den generella miljön i området förbättras.  Allt för att skapa en mer trivsam och livfull miljö för de boende.

Värdefulla kunskaper för storskaliga insatser

De livscykelanalyser som tagits fram i Cityfied visar att det klimatmässigt är mer hållbart att rusta upp byggnader till nybyggnads­prestanda än att riva dem i förtid och bygga nytt. Fjärrvärmen till Linero är visserligen fossilfri och därför blir klimatvinsten begränsad just här, men för bostadshus med fossilbaserad värme kan stora klimatvinster göras. Då husen på Linero är typiska för miljonprogrammet är erfarenheterna en värdefull bas för storskaliga insatser i Sverige. 

Ett av de renoverade bostadshusen på Linero

Dokumentation från projektet

Den 28 mars presenterades resultaten från Cityfied på slutkonferensen Fokus Cityfied som du kan ta del av här:

 

Längre ner på sidan hittar du informationspaket, resultat, studier, rapporter mm från projektets olika delar. Vi kommer också att publicera slutrapporten på denna sida.

Fakta om CITyFiED

I projektet, som samordnades av den spanska stiftelsen CARTIF, deltog tre europeiska städer i Spanien, Turkiet och Sverige. Den totala projektbudgeten för hela CITyFiED var cirka 46 miljoner euro, varav cirka 25 miljoner euro i EU-bidrag. CITyFiED i Lund beviljades cirka 50 miljoner kronor i bidrag. Projektet startade i april 2014 och slutade i mars 2019. I filmen nedan får du en sammanfattning om Cityfied och den del som rör Lund:

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/cityfied

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se