Ekobibblan

Under hösten 2016 och våren 2017 lastade vi vår eldrivna lådcykel full med böcker om miljö, klimat och hållbarhet och gav oss ut på turné till Lunds alla folkbibliotek.

I den rullande Ekobibblan fanns böcker om allt från klimatsmart mat och odling till hållbart sparande och grön filosofi. Vi hade också fyllt på med de senaste böckerna i den nya genren klimatfiktion - en massa spännande och tänkvärt litteratur för både barn, unga och vuxna. Projektet är nu avslutat men fråga din bibliotekarier så kan hen säkert tipsa dig om de böcker som ingick i Ekobibban och andra titlar på samma tema.

Projektet finansierades av Region Skånes miljövårdsfond och Lunds kommuns miljöanslag.

Relaterad information

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ekobibblan

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se