Känner du en miljöhjälte som jobbar i Lunds kommun?

Varje år har du chansen att uppmärksamma en person eller enhet vid Lunds kommun som du tycker gör extra mycket för miljön. Nomineringsperioden är mellan 1 februari - 31 mars varje år.

Nominera

Anställda eller enheter inom kommunens organisation som har utfört förtjänstfulla insatser för god miljö och långsiktig hållbar utveckling i Lunds kommun kan bli tilldelade Lunds miljöbragd. Det är kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott som beslutar vem som får utmärkelsen.

Förslag på kandidater till miljöbragden får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Förslagen ska ha inkommit till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund, eller  via vår e-tjänst. Nomineringstiden är 1 februari - 31 mars. Märk nomineringen Miljöpris/Miljöbragd.

Lunds miljöbragd 2018

2018 års miljöbragd delas mellan två olika nominerade varav en är ett helt arbetslag, närmare bestämt Idrottservice på Kultur och Fritid. Den andra miljöbragdsmottagaren är Eva Hallqvist på Socialförvaltningen.

- Idrottservice på Kultur och Fritid har aktivt tagit itu med problemställningar kring olika miljöfrågor som exempelvis konstgräsplaner och vilka bränslen de använder. De konstgräsplaner som redan finns måste skötas på ett sådant sätt att de gör så liten skada som möjligt och det arbetar Idrottservice aktivt med,säger Ulf Nymark (MP).

- Som miljöombud har Eva Hallqvist, Socialförvaltningen länge kämpat med att öka miljöförståelsen inom sin verksamhet , fortsätter Ulf Nymark .

Miljöbragdsmottagarna får diplom och vardera 5000 kronor som ska användas på arbetsplatsen, samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/miljobragd

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se