Känner du en miljöhjälte som jobbar i Lunds kommun?

Varje år har du chansen att uppmärksamma en person eller enhet vid Lunds kommun som du tycker gör extra mycket för miljön. Nomineringsperioden är mellan 1 februari - 31 mars varje år.

Nominera

Anställda eller enheter inom kommunens organisation som har utfört förtjänstfulla insatser för god miljö och långsiktig hållbar utveckling i Lunds kommun kan bli tilldelade Lunds miljöbragd. Det är kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott som beslutar vem som får utmärkelsen.

Förslag på kandidater till miljöbragden får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Förslagen ska ha inkommit till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund, eller  via vår e-tjänst. Nomineringstiden är 1 februari - 31 mars. Märk nomineringen Miljöpris/Miljöbragd.

Lunds miljöbragd 2019

2019 års miljöbragd delas mellan Marie Anzelius på upphandlingsenheten på kommunkontoret och Annica Cederberg, förskolechef i Veberöd.

Marie Anzelius får utmärkelsen då hon som upphandlare har arbetat målmedvetet med att på bästa sätt uppfylla kommunens miljömål avseende livsmedel. Marie har en unik kompetens inom livsmedelsområdet, i stort och smått, oavsett om det handlar om stora grossistupphandlingar eller den lilla matkassen till små enheter.

Annica Cederberg får utmärkelsen för att i sin roll som förskolechef ha varit sammanhållande och pådrivande i hållbarhetsarbetet på förskolor och skolor i Veberöd. Hon är dessutom väldigt mån om att den kommande generationen genom kunskap om miljön ska bli bättre på att hushålla med jordens resurser.

Miljöbragdsmottagarna får diplom och vardera 5000 kronor som ska användas på arbetsplatsen, samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/miljobragd

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se