Nominera till Miljöpriset 2017

26 januari, 2017

Nu är det dags att nominera kandidater till Lunds kommuns miljöpris och till Lunds kommuns miljöbragd.

Miljöpriset ges för förtjänstfulla insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun. Enskilda personer som bor i kommunen eller sammanslutningar, föreningar och företag som verkar i kommunen kan nomineras. Priset kan inte ges till anställda eller enheter inom Lunds kommun för insatser inom den kommunala verksamheten.

Miljöbragden ges till anställda eller enheter inom Lunds kommuns organisation som utfört förtjänstfulla insatser för att åstadkomma en god miljö och en långsiktigt hållbar utveckling i Lunds kommun.

Förslag på kandidater till miljöpriset och miljöbragden får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Förslagen ska ha inkommit till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund, eller e-post lunds.kommun@lund.se senast den 31 mars 2017.

Märk nomineringen "Miljöpris/Miljöbragd".

 

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se