De får Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2017

10 maj, 2017

Miljövänlig färg, reparation av elektronik, gröna placeringar och eldrivna arbetsmaskiner. Det är vad som belönas när Lunds miljöpris och miljöbragd 2017 delas ut.

Litografi av Bengt Böckman - kupade händerKommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade på sitt sammanträde tisdagen den 9 maj 2017 att årets miljöpris ska delas mellan Ottossons Färgmakeri i Genarp och Noori Saber, som driver projektet Grannens entreprenör i Lund. Utskottet beslutade också att årets miljöbragd ska delas mellan Annette Henriksson, finansekonom på kommunkontoret och Anders Persson som ansvarar för inköp av arbetsmaskiner på Markentreprenad.

Gunnar Ottosson, grundare och ägare till Ottossons färgmakeri i Genarp, har blandat traditionell linoljefärg sedan slutet av 1980-talet. Klassisk linoljefärg tillverkas helt och hållet av naturliga förnyelsebara råvaror. Företaget har ända sedan starten haft miljö som ledstjärna vilket också visar sig vid val av transportmedel och vid utbyggnad av fabriken med solceller, eget vindkraftverk, återvunnet tegel och sedumtak.

- Färgtillverkning är en bransch som ofta förknippas med svår miljöbelastning och giftiga kemikalier. sägerUlf Nymark (MP), ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Vi uppmärksammar i år därför ett företag som förenar traditionella metoder för färgtillverkning med modernt miljötänkande i varje steg av utvecklingen av företaget.

Noori Saber driver genom sitt företag bland annat projektet Grannens entreprenör där deltagarna lär sig om elteknik och hur de kan reparera saker istället för att köpa nytt.

- Det slängs nästan 14 kilo elektronik per person varje år. Noori Saber förmedlar genom sin verksamhet värdefull kunskap hur en kan reparera istället för att slänga vilket möjliggör beteendeförändringar med minskad resursanvändning som resultat, säger Ulf Nymark (MP). Detta är insats för miljön vi vill uppmärksamma med miljöpriset.

Årets miljöbragd
Årets miljöbragd tilldelas Annette Henriksson, finansekonom på kommunkontoret. Miljöbragden går också till Anders Persson på Marketrepenad.

- Annette Henriksson har arbetet engagerat och målmedvetet med att skapa möjligheter för Lund att upphöra med placeringar i fossilbränslebolag, säger Ulf Nymark (MP). Annette har genom sitt engagemang bidragit till social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

- Anders Persson har genom sitt strategiska arbete visat på en rad fördelar med att gå från fossilbränsleldrivna arbetsmaskiner till eldrivna fordon och maskiner. Det gäller både miljö, klimat, arbetsmiljö, mindre buller och mindre vibrationer, fortsätter Ulf Nymark. Hans arbete har blivit så uppmärksammat att en rad kommuner har varit i kontakt med Lund för att se hur vi arbetar här

Miljöpristagarna får 25 000 kronor vardera samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Miljöbragdsmottagarna får diplom och vardera 5000 kronor, som ska användas på arbetsplatsen.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Nymark (MP), kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskotts ordförande, tfn: 0702-84 98 93

Jon Andersson, chef för miljöstrategiska enheten kommunkontoret 046 – 35 958 40

Kontakt

Kommunkontoret

Lisa Gunnefur

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon: 046-359 59 61
E-post: Lisa.gunnefur@lund.se