Känner du en miljöhjälte?

Varje år har du chansen att uppmärksamma en person, organisation eller företag som du tycker gör extra mycket för miljön genom att nominera till miljöpriset. Nomineringsperioden pågår 1 februari - 31 mars varje år.

Miljöpriset

Miljöpriset ges för förtjänstfulla insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun. Enskilda personer som bor i kommunen eller sammanslutningar, föreningar och företag som verkar i kommunen kan nomineras. Priset kan inte ges till anställda eller enheter inom Lunds kommun för insatser inom den kommunala verksamheten. Dessa kan istället nomineras till Miljöbragden.

Nominering

Förslag på kandidater till miljöpriset och miljöbragden får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen. Nomineringstiden pågår under februari och mars varje år.

Förslagen för 2019 års miljöpris och miljöbragd ska ha inkommit till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund, eller via vår e-tjänst

 senast den 31 mars 2019. Märk nomineringen ”Miljöpris/Miljöbragd”.

Lunds miljöpris 2018 till Luca Berardi.

Ungt, brett miljöengagemang belönades när Lunds miljöpris 2018 delades ut.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade på sitt sammanträde tisdagen den 5 juni 2018 att årets miljöpris ska tilldelasLuca Berardi, elev på ISKL (International School of Lund Katedralskolan).

Luca Berardi är elev påISKL (International School of Lund Katedralskolan).Han har sedan länge ett mycket stort intresse för olika miljö- och hållbarhetsfrågor. Bland annat engagerade han hela sin skola till en klimatvandring i samband med Earth Hour följt av en helkväll på Stenkrossen med föredrag och musik kring hållbarhetsfrågor. Luca var också engagerad WWF:s kampanj We Love Cities där Lund var en av deltagarna.

-Vi vill gärna uppmärksamma en ung människa som verkligen brinner för miljön och som redan länge trots sina unga år aktivt har arbetat med olika miljöfrågor.Luca är en entusiastisk inspirationskälla både för barn, ungdomar och vuxna,säger Ulf Nymark (MP), ordförande för miljö- och hälsoutskottet i Lunds kommun.

Miljöpristet är 25 000 kronor samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/miljopris

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se