Krav på en Fairtrade city

För att en kommun ska kunna diplomeras som Fairtrade City finns ett antal krav som kommunen måste leva upp till.

Kraven rör bland annat utbudet av rättvist handlade produkter i butiker och på serveringsställen, att kommunen köper in rättvist handlade produkter och att det bedrivs ett aktivt informationsarbete kring rättvis handel. Kraven för en Fairtrade city är:

  • Konsumtion/upphandling- Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.
  • Styrgrupp - Det ska finnas en styrgrupp som leder och samordnar arbetet med rättvis handel i regionen.
  • Utbud - En kartläggning av näringsidkare som säljer Fairtrade-märkta produkter så som dagligvaruhandeln, serveringsställen, caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion.
  • Informationsarbete -Kommunen ska bedriva ett aktivt informationsarbete kring rättvis handel och etisk konsumtion, exempelvis genom information tillkommunens anställda. Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst fyra informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa.

Årliga förbättringar

Varje år måste styrgruppen ansöka om nytt Fairtrade City-diplom. För att få ett nytt diplom krävs att konsumtionen av rättvist handlade varor i den kommunala verksamheten har ökat, att utbudet ute i handeln har ökat och att informationsarbetet är fortsatt aktivt. Det finns ingen nedre gräns för hur stor ökningen måste vara, det viktiga är att det ska ha skett en förbättring sedan föregående år. Omdiplomeringen sker årligen på våren och diplomeringen gäller för hela Lunds kommun.

Mer information om kraven hittar du på fairtradesverige.se

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132